ZCubes Experience

Please Wait....
Your Experience is being rendered.
Click the [Live] button if the Experience does not load in few moments.

 
 
 
 
 
 
 

Charter Members

Afzalpurkar,Sham
Aiyer,Jay
Anand,Ramesh
Bhashyam,Kumar
Bhaskaran,Vish
Bucchia, Nozer
Chaudhury ,Pat
Chelapurath,Rajesh
Das Gupta, Lalita
Deysarkar,Asoke
Dhingra,Ashok
D'souza,Richard
Frison,Paul
Gavai,Shashi
Goradia,Vijay
Iyer,Gary
Jafry,Adil
Jafry,Rahil
Joshi, Rakesh
Kadakia,Alpesh
Karande,Shawn
Karnani,Jiten
Keshav,Priya
Khan, Sarfaraz
Khater ,Ajay
Khwaja,Faheem
Kini, Ph.D.,Anil
Krishna,Hari
Kulkarni,Pramod
Kumar, Sujatha
Kundagrami,Shauvik
Mahesri,Qusai
Mukherjee, Supriyo
Munshi,Imtiaz
Narahari,Sashi
Nijhawan,Preetish
Pally,Joseph
Pasrija, Ph. D.,Arun
Patel,Aku
Pendyala,Raj M.
Phillips,Gregory
Puri, Kunal
Raj,David
Rao,Sanjay
Rao,Ashok
Ravji,Neville
Robertson,Pat
Sabir,Fakhruddin
Sadhukhan,Pasupati
Sethna,Zarir
Shah,Ash
Shah,Dinesh
Sharma,Deepak
Singh,Bobby
Sood,Sanjaya
Srinivasan,Sundaram
Tameez, Mustafa
Tyebji, Abeezer
Tyebbhoy, Mustafa
Varanasi,Upen
Varughese,Santosh
Vaz-Nayak,Hubert
Verghese,Mathew
Verma,Arun
Vir,Atul
Viswanathan,Aruna
Willy,George